امروزه بتن به عنوان مهم‌ترین مصالح مهندسی شناخته می‌شود. ویژگی منحصر به فرد این ماده در دسترس بودن منابع اولیه آن می‌باشد. این ویژگی سبب شده است دامنه استفاده از آن روز به روز گسترش یابد. خوشبختانه مراجع و معیارهاي قابل استناد در سطح جهانی و هم در سطح ملی کم نبوده و همواره اهتمام ویژه به تدوین ضوابط و معیارهاي فنی مربوط به آن در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در سراسر دنیا و کشور ایران ملاحظه می‌شود.

مجموعه حاضر تحت عنوان راهنمای بتن ویژه صنعت نفت (نشریه 24) توسط معاونت مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت در ۱۵ فصل ارائه شده و جنبه‌های مختلف فنی و اجرایی بتن و سازه‌های بتن‌آرمه شامل کنترل کیفیت بتن و مصالح بکار رفته در آن، دوام و پایایی بتن، انواع روش‌های بتن‌ریزی و تدابیر ویژه در شرایط مختلف محیطی و اقلیم‌های خاص و همچنین عمل آوری و مرمت بتن در آن توضیح داده شده است. از این رو مطالعه این راهنما به مهندسین گرامی توصیه می‌شود. این نشریه در تاریخ 1384/04/26 ابلاغ شده است.

سرفصل‌ها

فصل اول – نظارت کارگاهی

فصل دوم – مفاهیم آماری در تضمین و کنترل کیفیت

فصل سوم – سیمان و آزمایش‌های آن

فصل چهارم – سنگدانه و آزمایش‌های آن

فصل پنجم – آب و مواد افزودنی

فصل ششم – فولاد

فصل هفتم – پایایی بتن

فصل هشتم – ساخت , حمل , ریختن و تراکم بتن

فصل نهم – کیفیت بتن و طرح اختلاط

فصل دهم – اثر مواد شیمیایی مختلف بر بتن و شیوه‌هاي حفاظت سطحی

فصل یازدهم – عمل آوردن بتن

فصل دوازدهم – روش‌هاي خاص بتن‌ریزي

فصل سیزدهم – مرمت بتن

فصل چهاردهم – ساخت بتن و بتن‌ریزي در هواي سرد

فصل پانزدهم – ساخت بتن و بتن‌ریزي در هواي گرم

لینک دانلود