امروزه روش‌های آزمایش درجا برای برآورد مقاومت مصالح در بین مهندسین و بازرسان درگیر در زمینه بازرسی سازه و شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی جایگاه ویژه‌‍‌‌ای دارد. چکش اشمیت (Schmidt Hammer یا Rebound Hammer) نیز در این گروه از آزمایش‌ها قرار دارد. چکش اشمیت در سال 1954م. توسط ارسنت اشمیت مهندس سوئیسی ساخته شد. از این‌رو به نام چکش سوئیسی نیز معروف است. همچنین چکش اشمیت از گروه آزمایش‌های غیر مخرب NDT) Non Destructive Testing) می‌باشد. در دهه‌های گذشته تحقیقات زیادی در مورد استفاده از آزمایش‌های غیر مخرب توسط محققان برای ارزیابی وضعیت داخلی بتن انجام شده است و اکنون نیز ادامه دارد. چکش اشمیت معمولا برای سنجش سختی و یکنواختی بتن و همچنین تخمین مقاومت فشاری بتن کاربرد دارد. البته امروزه از این دستگاه برای ارزیابی مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته بتن نیز استفاده می‌شود. در استاندارد ASTM-C805 نحوه انجام آزمایش و الزامات مربوط به آن به‌طور کامل بیان شده است. لازم به ذکر است که این ایبوک نیز بر اساس همین استاندارد نوشته شده است.

فهرست مطالب

  • چکش اشمیت چیست؟
  • کاربرد چکش اشمیت
  • نحوه کار با چکش اشمیت
  • جهت قرارگیری چکش اشمیت
  • نحوه قرائت و ثبت اعداد واجهشی
  • کار برروی اعداد واجهشی
  • ارزیابی مقاومت بتن با استفاده از چکش اشمیت
  • عوامل موئر بر مقدار اعداد واجهشی
  • نتیجه‌گیری

دانلود فایل