واحد ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی استان تهران از اردیبهشت سال 93 نسبت به کنترل مطالعات صحرایی و گزارش‌های مکانیک‌خاک پرونده‌های ساختمانی استان تهران اقدام می‌نماید. از آن مدت بنا به نیاز مهندسین و با توجه به اشکالات پرونده‌ها، اطلاعیه‌های مختلفی در خصوص ضوابط انجام مطالعات و آزمایش‌های ژئوتکنیکی و نحوه ارائه مستندات شرکت‌ها در مقاطع مختلف صادر می‌شد. بلاخره در زمستان سال 96 این واحد تمام ضوابط و اطلاعیه‌های منتشر شده را گردآوری و در قالب راهنمای جامع کنترل و بازرسی مطالعات مکانیک‌خاک تنطیم و ارائه نمود. شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی و مشاوران ژئوتکنیک و افراد فعال در این حوزه بایستی در انجام آزمایش‌ها و مطالعات پروژه‌های خود به عنوان وحدت رویه از آن استفاده کرده و همچنین گزارشات ارسالی را طبق این دستورالعمل ارائه نمایند. در ادامه فایل مربوطه جهت دانلود قرار داده شده است.
دانلود فایل