شرکت مهندسی نویان طرح آزمون
(سهامی خاص)

خدمات آزمایشگاهی

آزمایش تعیین درصد رطوبت
آزمایش تعیین حدود اتربرگ (حد انقباض، حد روانی، حد خمیری)
آزمایش دانه‌بندی خاک (تر و خشک)
آزمایش تعیین ضریب تورق و تطویل
آزمایش هیدرومتری (ساده و دوگانه)
آزمایش تعیین ازرش ماسه ای S.E
آزمایش تعیین چگالی و دانسیته در محل
آزمایش نفوذ استاندارد SPT
آزمایش نفوذ مخروط CPT
آزمایش پره VST
آزمایش بازگذاری صفحه PLT
آزمایش برش مستقیم (۵×۵ و ۱۰×۱۰ و ۳۰×۳۰)
آزمایش تحکیم (زهکشی شده و زهکشی نشده)
آزمایش تراکم (استاندارد و اصلاح شده)
آزمایش تعیین مقاومت فشاری سه محوری
آزمایش تعیین نسبت توان باربری کالیفرنیا CBR (خشک و اشباع)
آزمایش نفوذ پذیری (افتان و ثابت)

آزمایش‌های بتن تازه و سخت شده
آزمایش التراسونیک و اسکن بتن
آزمایش چکش اشمیت
آزمایش مغزه گیری

آزمایش VT

آزمایش MT

آزمایش PT

آزمایش UT

آزمایش کشش مستقیم

آزمایش خمش

استقرار واحدهای آزمایشگاهی صحرایی و کنترل کیفیت عملیات اجرایی (خاک، بتن، جوش و آسفالت)

خدمات پایدارسازی گود

طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش خریایی

طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ

طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش مهار متقابل

طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش دیوار برلنی

طراحی سازه به روش تاپ دان (Top-Down)

نظارت بر اجرای انواع سیستم‌های پایدارسازی گود

کنترل و پایش گودبرداری

اجرای سیستم پایدارسازی گود به روش خریایی

اجرای سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ

اجرای سیستم پایدارسازی گود به روش مهار متقابل

اجرای سیستم پایدارسازی گود به روش دیوار برلنی

اجرای سازه به روش تاپ دان (Top-Down)

خدمات بهسازی زمین (خاک)

اجرای شمع و ریزشمع (Pile & Micropile)
حفاری و تزریق دوغاب سیمان (Grouting)
تزریق پرفشار یا جت گروتینگ (Jet Grouting)
اجرای ستون‌های شنی ارتعاشی (Vibro Stone Column)
تراکم ارتعاشی (Vibro Compaction)
اختلاط عمیق خاک (Deep Soil Mixing)

طراحی و مطالعات ژئوتکنیکی

طراحی انواع سیستم‌ها و سازه‌های ژئوتکنیکی

مطالعات زمین‌شناسی و لرزه‌خیزی (Seismic)

تعیین تیپ خاک مطابق استاندارد 2800

تعیین گسل‌های لرزه‌زا

برآورد شتاب مبنای افقی و قائم ساختگاه

برآورد طیف پاسخ زمین

تحلیل خطر لرزه‌ای

#کیفیت_رمز_ماندگاریست…

برخی از مدیران ما

⦁ مهندس حسین ذوالفقاری – کارشناس ارشد مهندسی سازه – مدیرعامل
⦁ مهندس سید علی رحیم‌پور – کارشناس ارشد مهندسی زلزله – رئیس هیئت مدیره
⦁ مهندس بهرام عزیزی – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک – مدیر واحد ژئوتکنیک و آزمایشگاه مکانیک‌خاک – عضو هیئت مدیره
⦁ مهندس امیر‌مهدی انصاری – کارشناس مهندسی مدیریت پروژه – مدیر واحد کنترل کیفی جوش – عضو هیئت مدیره
⦁ مهندس مجتبی قاسمی – کارشناس مهندسی عمران – مدیر واحد آزمایشگاه بتن و مقاومت مصالح – عضو هیئت مدیره

بهترین‌ها جمع شده‌اند چون شما لایق بهترین‌ها هستید…

برخی از مهمترین پروژه‌ها

⦁ طرح و اجرای سیستم سازه نگهبان برج تجاری_مسکونی واقع در تهران – میدان ونک

نوع سازه نگهبان: انکراژ، عمق گود 20 متر

⦁ طرح و اجرای سیستم سازه نگهبان پروژه تجاری_مسکونی واقع در تهران – شهر ری

نوع سازه نگهبان: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی، عمق گود 14 متر

⦁ طرح و اجرای سیستم سازه نگهبان پروژه مسکونی واقع در تهران – سعادت‌آباد

نوع سازه نگهبان: مهار متقابل، عمق گود 11.5 متر

⦁ طرح و اجرای سیستم سازه نگهبان پروژه تجاری_مسکونی واقع در تهران – پاسداران

نوع سازه نگهبان: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی، عمق گود 13.5 متر

⦁ طرح و اجرای سیستم سازه نگهبان پروژه مسکونی واقع در تهران – بلوار کوهک

نوع سازه نگهبان: سازه نگهبان خرپایی، عمق گود 9.5 متر

⦁ طرح و اجرای پروژه مسکونی واقع در تهران – بلوار آفریقا به روش تاپ-دان

عمق گودبرداری 18 متر

⦁ انجام آزمایشات مربوط به بتن تازه، بتن سخت شده، تست‌های مخرب و غیرمخرب جوش، پیچ، تست میلگرد و مقاومت مصالح در مناطق مختلف شهر تهران

⦁ انجام آزمایش خاک و مطالعات ژئوتکنیک و تعیین تیپ خاک در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

برخی از همکاران و مشتریان نویان طرح آزمون

 

همکاری با ما

مالکین، سازندگان و مهندسین محترم جهت همکاری و دریافت مشاوره رایگان در خصوص پروژه‌های خود فرم زیر را تکمیل نمایید. کارشناسان نویان طرح آزمون در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.